Có 4 kết quả :

Công trình nhà 8B Lê Trực đến nay chưa được xử lý Ảnh: Mạnh Thắng

Quan sát nghị trường: 'Nghị gật'

TP - “Có nhiều nơi người ta dùng đến từ “nghị gật”, tức là đại biểu không hiểu tình hình địa phương, không phát biểu được, nhân dân gặp nhiều vấn đề nóng, hội trường HĐND cấp huyện, xã lại rất lạnh, không đại biểu nào có ý kiến”, nhận định được Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu ra.