Luật Kế toán phải góp phần chống tham nhũng, lãng phí

Luật Kế toán phải góp phần chống tham nhũng, lãng phí
TP - Hôm qua, tại phiên họp UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Kế toán (sửa đổi), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Luật cần bám sát sự phát triển của nền kinh tế nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngân sách, chứng khoán... Chúng ta có kế toán, thanh tra, kiểm toán, chế độ báo cáo hằng tháng, hằng quí, hằng năm đều có nhưng vì sao thất thoát ngân sách vẫn nhiều? Hoạt động chứng khoán bây giờ rất lớn, hoạt động kế toán phải phản ánh được đúng bản chất thị trường. 

Mặt khác trong hội nhập, những thủ tục kế toán cũng còn phiền hà, gây khó dễ, tưởng là chặt nhưng mới chỉ là nắm cái vỏ, cho nên chuyển giá, thất thoát vẫn xảy ra. Cổ phần hóa, hợp tác công tư trong nền kinh tế cũng có nhiều việc đặt ra, đòi hỏi hoạt động kế toán phải đảm bảo minh bạch, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, hội nhập với thế giới; góp phần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

MỚI - NÓNG
Phú Yên sẽ thành lập công viên địa chất toàn cầu
Phú Yên sẽ thành lập công viên địa chất toàn cầu
TPO - Theo quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt, tỉnh này sẽ sẽ thành lập công viên địa chất Phú Yên, hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO để xây dựng thương hiệu địa phương trong chiến lược quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch quốc tế.