Loa phường ở Hà Nội không phát các ngày cuối tuần

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Trên địa bàn các quận thời gian phát loa tối đa 2 buổi sáng-chiều/ngày, 5 ngày/tuần. Thứ Bảy, Chủ Nhật chỉ phát khi có trường hợp đặc biệt. Thời lượng tối đa 15 phút/buổi phát thanh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký quyết định về việc điều chỉnh đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội".

Theo nội dung điều chỉnh, trên địa bàn các quận thời gian phát loa tối đa 2 buổi sáng-chiều/ngày, 5 ngày/tuần. Thứ Bảy, Chủ Nhật chỉ phát khi có trường hợp đặc biệt. Thời lượng tối đa 15 phút/buổi phát thanh.

Chương trình phát thanh của Đài truyền thanh phường gồm: Chương trình Đài truyền thanh phường tự thực hiện, bài phát thanh dưới dạng CDC, VDC, file âm thanh đã được biên tập, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Thành phố, quận, phường, thông tin thiết yếu với địa bàn dân cư.

Đối với các huyện, thị xã, thời gian phát tối đa 2 buổi sáng-chiều/ngày, 5 ngày/tuần. Thứ Bảy, Chủ Nhật chỉ phát khi có trường hợp đặc biệt. Thời lượng tối đa 45 phút/buổi phát thanh (bao gồm cả thời lượng tiếp sóng đài cấp trên).

Trường hợp diễn ra sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm lớn, tình huống khẩn cấp (phòng chống thiên tai, dịch bệnh...) và các trường hợp đặc biệt khác, Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận, huyện, thị xã.

Chương trình phát thanh của Đài truyền thanh xã, thị trấn gồm: Chương trình Đài truyền thanh cơ sở tự thực hiện; chương trình tiếp sóng của đài cấp trên; bài phát thanh dưới dạng CDC, VDC, file âm thanh đã được biên tập, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Thành phố, cấp huyện, cấp xã, thông tin thiết yếu với địa bàn dân cư.

UBND quân, huyện, thị xã chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn quyết định số lượng loa và cụm loa phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, đảm bảo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về tiêu chuẩn kỹ thuật, có tính đến đặc điểm địa bàn khu dân cư. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tiếp nhận thông tin thiết yếu qua Đài truyền thanh cơ sở.

Quy định trên có hiệu lực từ 12/3/2021.

MỚI - NÓNG