Lấy ý kiến khen thưởng Huân chương Lao động ngành BHXH

Vụ Thi đua - Khen thưởng, BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 56/TĐKT ngày 3/6/2020 gửi Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH, Báo BHXH về việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Ngành đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương.

Theo đó, thực hiện Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi danh sách tập thể, cá nhân đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam họp, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cụ thể: Huân chương Lao động hạng Nhất: BHXH tỉnh Lâm Đồng; Huân chương Lao động hạng Nhì: Ông Nguyễn Ngọc Toan, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH.

Những ý kiến đóng góp liên quan đến các tập thể, cá nhân có tên tại danh sách gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), điện thoại 02436285237, email: vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 11/6/2020 để tổng hợp.

MỚI - NÓNG
Bà Trần Thị Diệu Thuý tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
Bà Trần Thị Diệu Thuý tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
TPO - Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ gồm 17 thành viên. Trong đó, bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bốn Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Trần Đoàn Trung, Phạm Chí Tâm, Lê Thị Kim Thúy và Phùng Thái Quang.