Làm rõ trách nhiệm sau kiểm toán nhà máy xử lý nước thải Yên Sở

TP - Báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở (do Tập đoàn Gamuda Berhad là nhà đầu tư), Kiểm toán nhà nước (KTNN) chỉ rõ con số chi phí đầu tư chênh lệch sau khi kiểm toán lên tới gần 147,8 triệu USD và hơn 20,6 tỷ đồng.

KTNN kiến nghị Tập đoàn Gamuda Berhad giảm giá trị quyết toán dự án thành hơn 61,9 triệu USD, trong đó yêu cầu nộp trả UBND thành phố Hà Nội hơn 22,1 triệu USD (tương đương 484 tỷ đồng). KTNN cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan: Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể tại Sở TN&MT Hà Nội cùng Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam; Chỉ đạo Cục thuế Hà Nội thực hiện thanh tra về việc kê khai nộp Thuế của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam đối với dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở do việc kê khai thuế chưa đảm bảo quy định.

MỚI - NÓNG