Có 450 kết quả :

Quốc hội Ukraine đã chính thức bổ nhiệm ông Vladimir Groisman làm Thủ tướng mới của nước này. Ảnh: Reuters

Ukraine có Thủ tướng mới

TPO - Với 257 số phiếu tán thành trên tổng số 226 phiếu tối thiểu, Quốc hội Ukraine ngày hôm nay đã chính thức bổ nhiệm ông Vladimir Groisman làm Thủ tướng mới của nước này, theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko.