[Infographics] Đặc khu kinh tế trong tương lai có gì?

TPO - Không Hội đồng nhân dân, thuê đất được thời hạn 99 năm, tiêu ngoại tệ tư do... Đó là những đề xuất chưa từng thấy đối với đặc khu kinh tế, trong dự án Luật Đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được trình Quốc hội xem xét.
[Infographics] Đặc khu kinh tế trong tương lai có gì? ảnh 1
Tin liên quan