IFC hợp tác với TPbank

IFC hợp tác với TPbank
TP - Trong năm 2015, TPBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất được IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, cung cấp hạn mức tài trợ thương mại 10 triệu USD để tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC (GTFP), hạn mức này giúp TPBank tăng cường năng lực bảo lãnh rủi ro thanh toán khi tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như tiếp cận mạng lưới toàn cầu nhằm đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng.

MỚI - NÓNG