Có 4 kết quả :

Người dân đào đãi vàng trái phép, nhưng vẫn nghèo

Nghèo trên vàng

TP - Huyện Phước Sơn (Quảng Nam) được biết đến là thánh địa của vàng. Hằng năm, nguồn thu từ vàng nộp ngân sách nhà nước lên tới hàng trăm tỷ đồng. Vậy nhưng người dân nơi đây vẫn rất nghèo.