Hợp tác khoa học và công nghệ tại Quảng Trị

Hợp tác khoa học và công nghệ tại Quảng Trị
TP - Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị chiều 22/4, lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học&Công nghệ Việt Nam và tỉnh Quảng Trị đã ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ trong thời gian 5 năm.

> Đề xuất kế hoạch hợp tác quốc tế về KH&CN đến năm 2020

Thỏa thuận hợp tác này nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ của Viện và tỉnh Quảng Trị vào việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển KT-XH, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; khuyến khích tạo điều kiện để các nhà khoa học thuộc Viện tham gia nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tỉnh Quảng Trị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG