Hơn 9.000 người đang được cách ly tại TPHCM

TPO - Tính đến ngày 30/3, toàn TPHCM có 9.118 người đang được cách ly tập trung trong các khu cách ly tập trung của TPHCM và khu cách ly của các quận huyện. 
Tính đến ngày 30/3, toàn TPHCM có gần 10.000 người đang được cách ly. Đồ họa Văn Minh

Tính đến ngày 30/3, toàn TPHCM có hơn 9.000 người đang được cách ly. Đồ họa Văn Minh

MỚI - NÓNG