Có 3 kết quả :

Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi

Giáo viên có tiếp tục “gánh” thành tích cho nhà trường?

TPO - Bộ GD&ĐT vừa chính thức ban hành thông tư quy định về việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi dựa trên nguyên tắc hội thi phải dựa trên sự tự nguyện, không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên. Với Thông tư này, Hội thi tiếp  tục được tổ chức dù nhận nhiều ý kiến phản ánh là cuộc thi quá áp lực cho giáo viên.