Học tập, làm theo Bác là 'mệnh lệnh từ trái tim' của mỗi cán bộ, đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, việc thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác và là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.
Học tập, làm theo Bác là 'mệnh lệnh từ trái tim' của mỗi cán bộ, đảng viên ảnh 1
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Khơi dậy khát vọng vươn lên

Ngày 27/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong toàn Đảng bộ Khối có ý nghĩa rất quan trọng, đã khơi dậy và là chỗ dựa cho niềm tin và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Theo ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác và là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, đức tính hy sinh, gương mẫu, trung thực, có sức lan tỏa lớn, góp phần định hướng hành vi đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Nêu gương phải là việc làm tự giác, thường xuyên

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và của toàn hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển doanh nghiệp và đất nước trong tình hình mới, từng bước hiện thực hóa “khát vọng phát triển đất nước”.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nghĩa đề nghị Đảng ủy Khối cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy. “Nêu gương phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương”, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phải, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị, các chuẩn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong tình hình mới. Có cơ chế để bảo vệ cán bộ, đảng viên “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”.

MỚI - NÓNG