Có 9 kết quả :

Gắn việc học tập và làm theo Bác trong giải quyết hiệu quả các khâu đột phá

Gắn việc học tập và làm theo Bác trong giải quyết hiệu quả các khâu đột phá

TPO - Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư) yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” (Ảnh Như Ý)

Học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo những chuyền biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Học Bác là phát huy dân chủ, tôn trọng nhân dân

TP - “Tôn trọng nhân dân mà không dân chủ, chăm lo đời sống thì sao tôn trọng nhân dân. Tôn trọng nhân dân là điều cơ bản căn cốt trong tư tưởng của Bác. Những điều đó phản ánh xuyên suốt cuộc đời, tư tưởng của Bác khi nói đến vì dân”, PGS. TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói tại Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019.