Có 5 kết quả :

Gia tăng tội phạm nước ngoài

Gia tăng tội phạm nước ngoài

TP - Vài tháng gần đây, cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ hàng chục tội phạm ngoại quốc, người nước ngoài hoạt động trái phép với nhiều thủ đoạn tinh vi.