Hổ mang chúa 4 mét cố thủ dưới bể cá

Con rắn độc hung dữ phun nọc tấn công chủ nhà khi bị phát hiện, buộc người phụ nữ phải gọi đội cứu hộ tới bắt nó.