Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), sáng 3/2, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 8

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 9

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 10

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 11

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương-Bộ Công an đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 12

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương-Bộ Công an tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Theo Vietnamplus
Tin liên quan