Hà Nội yêu cầu cắt giảm thủ tục, gỡ khó cho doanh nghiệp

Hà Nội yêu cầu thúc đẩy phát triển du lịch. Ảnh: Gerocvoyages.
Hà Nội yêu cầu thúc đẩy phát triển du lịch. Ảnh: Gerocvoyages.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Chỉ thị về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019.

Theo UBND thành phố Hà Nội, kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong 3 tháng đầu năm cho thấy, các ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể, GRDP quý I tăng 6,99% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố 3 tháng đầu năm 2019 ước thực hiện là 68.100 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán (tăng 30,3% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, một số chỉ tiêu có dấu hiệu chững lại, tốc độ tăng đạt thấp hơn cùng kỳ…

Để hoàn thành mục tiêu tăng trường kinh tế từ 7,4-7,6% trong năm 2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vừa ký Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tập trung, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tập trung vào việc rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công; hoàn thành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch dịch vụ công mức 3,4 năm 2019 của Thành phố; hoàn thành chỉ tiêu 80% dịch vụ công đạt mức độ 3, 4; Tổ chức thực hiện các giải pháp về nâng cao Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI). 

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI của Thành phố; Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, có biện pháp tháo gỡ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; Theo dõi sát tình hình thị trường, nắm bắt thông tin cung cầu hàng hóa, giá cả, kịp thời thông tin cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; Tổ chức thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tập trung vào các chỉ số thành phần: Gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai…

UBND thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước, xã hội hóa đầu tư, quản lý các chợ trên địa bàn; tích cực trao đổi, kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội với các địa phương; Quản lý tốt thị trường trong nước, các kênh phân phối, bán lẻ, kiểm soát chặt chẽ việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường phân phối bán lẻ theo đúng quy định của pháp luật và cam kết quốc tế.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đa dạng hóa nguồn lực phát triển du lịch; đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng các giá trị di sản văn hóa của Thủ đô. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển sản phẩm du lịch với các doanh nghiệp, các ngành, địa phương trong nước và các quốc gia có tiềm năng hợp tác phát triển du lịch, Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan, Ban quản lý dự án của Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công để kịp thời điều chỉnh, cắt giảm vốn đầu tư đối với các dự án chậm giải ngân, hiệu quả đầu tư thấp hoặc không có khả năng giải ngân...

MỚI - NÓNG