Hà Nội tiết kiệm 236 tỷ khi giảm hơn 33 nghìn cán bộ không chuyên trách

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
TPO - Theo đề án của Thành ủy Hà Nội, tổng số người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố sẽ giảm 33.583 người; kinh phí cho hoạt động không chuyên trách giảm hơn 236 tỷ đồng/năm...

Sáng 27/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

 Theo Phó Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh, căn cứ vào các quy định của T.Ư và HĐND thành phố, các quận, huyện, thị xã đã bố trí 55.300 người hoạt động không chuyên trách. Trong đó, người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 10.422; cấp thôn, tổ dân phố là 44.878 người.

 Sau khi thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố nhằm thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, tổng số người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố sẽ giảm 33.583 người; kinh phí cho hoạt động không chuyên trách giảm hơn 236 tỷ đồng/năm...

 Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, mục đích của việc sắp xếp lại các chức danh không chỉ hướng tới việc tinh gọn bộ máy, mà còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.

 Hà Nội đã làm trước một bước, nay nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả. Để thực hiện, Thành ủy đã triển khai thận trọng, bài bản, có lộ trình. Sau khi làm điểm tại 5 quận, huyện, đã rút kinh nghiệm để nhân rộng.

 Bà Hằng lưu ý các quận, huyện, thị xã phải có cách làm bài bản, khoa học, thận trọng, giữ ổn định tình hình, hạn chế xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quá trình triển khai Đề án 21-ĐA/TU phải gắn với Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố và các đề án của UBND thành phố về kiện toàn thôn, tổ dân phố.

“Các quận, huyện, thị xã cần lựa chọn một số đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng, làm đến đâu chắc đến đó", bà Hằng nói.

MỚI - NÓNG