Hà Nội thu hồi hơn 900 ha đất dự án 'treo'

Khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh (Mê Linh) nhiều năm không triển khai xây dựng
Khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh (Mê Linh) nhiều năm không triển khai xây dựng
TPO - UBND thành phố có báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND thành phố về phiên giải trình tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện thu hồi đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, có vi phạm. Cụ thể, đối với 47 dự án thu hồi, hai sở KH&ĐT và Sở TN&MT rà soát, thu hồi 39 dự án dừng triển khai, chấm dứt hoạt động.

Trong đó 16 dự án đã chấm dứt hoạt động theo quy định; 4 dự án đã chấm dứt hoạt động dự án của nhà đầu tư cũ và giao nhà đầu tư khác thực hiện hoặc thu hồi để quản lý; 14 dự án chậm triển khai, đang thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định; 5 dự án đang rà soát, kiểm tra.

Sở TN&MT đã trình UBND thành phố ban hành 5 quyết định thu hồi đất vi phạm, bãi bỏ quyết định với tổng diện tích 110.842 mét vuông đất. 8 dự án không triển khai, vi phạm pháp luật về đất đai đầu tư, trong đó 4 dự án Sở TN&MT đã trình UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi với tổng diện tích 2.677.986,6 mét vuông đất; 4 dự án đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Theo UBND thành phố Hà Nội, ngoài 47 dự án nêu trên, Sở TN&MT đang tiếp tục lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi đối với 3 dự án với tổng diện tích 127.901 mét vuông đất (hiện đã ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện thu hồi đất theo quy định); 5 dự án với tổng diện tích 62.225 mét vuông (Sở TN&MT tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi).

Về công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án, UBD thành phố Hà Nội cho biết, Sở TN&MT đã thành lập 2 đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra đối với 59/161 dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật đất đai và 16/21 dự án theo yêu cầu của Đoàn giám sát HĐND thành phố. Hiện nay, đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát theo quy định; Sở TN&MT tiếp tục triển khai cá đoàn thanh tra liên ngành thanh tra đối với các dự án còn lại để kết luận đối với từng dự án, báo cáo kết quả trước tháng 7/2019.

UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở KH&ĐT rà soát đối với 383 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Trong đó, đối với 88 dự án chậm triển khai chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, giao Sở KH&ĐT tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố. Đối với 295 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, giao Sở TN&MT chủ trì cùng các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tiến hành phân loại các dự án, xác định cụ thể dự án phải thanh tra, dự án phải kiểm tra để tổ chức triển khai thực hiện.

Hiện nay, Sở KH&ĐT đang tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại 88 dự án để  xử lý theo quy định của pháp luật; Sở TN&MT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại đối với 295 dự án đã được giao đất, cho thuê đất (so với 161 dự án có dấu hiệu vi phạm) để tổ chức thanh tra ngay việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013; báo cáo kết quả trước tháng 7/2019.

Riêng về công tác thu hồi ngoài thực địa các quyết định thu hồi đất vi phạm, UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ tháng 10/2012 đến 31/3/2018, Sở TN&MT đã lập hồ sơ, trình UBND thành phố ban hành 38 quyết định thu hồi đất vi phạm với tổng diện tích 9.903.808,8 mét vuông đất. Trong đó, 20 dự án đã thu hồi đất ngoài thực địa, với tổng diện tích 9.775.161,6 mét vuông.

Tính từ thời điểm sau giám sát của HĐND thành phố, đã thu hồi trên thực tế 4 dự án với tổng diện tích 24.679,3 mét vuông. 18 dự án, tổ chức được giao quản lý đất thu hồi đang làm thủ tục nhận bàn giao và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 128.647,2 mét vuông.

Về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, UBND thành phố Hà Nội cho biết, đối với 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp 5.515 tỷ đồng, theo báo cáo của Cục Thuế thành phố ngày 9/8/2018, tính đến thời điểm 31/7/2018, tổng số tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp còn phải thu là 4.375 tỷ/59 dự án. Trong đó, nợ tiền sử dụng đất là 2.186 tỷ đồng/38 dự án; tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là 2.189 tỷ đồng/59 dự án. Tính đến ngày 30/9/2018, tổng nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp là 4.394 tỷ/48 dự án. Trong đó tiền sử dụng đất là 2.112 tỷ/34 dự án; tiền chậm nộp là 2.282 tỷ/48 dự án.

Đối với 80 dự án đã được giao đất sau đó điều chỉnh quy hoạch, đã xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung. 16 dự án thu tiền sử dụng đất với tổng số tiền 863 tỷ; số tiền đã nộp đến ngày 30/9/2018 là 854 tỷ/16 dự án. 54 dự án thu tiền thuê đất với số nợ tiền thuê đất tính đến 30/9/2018 là 151 tỷ. Cơ quan thuế đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính của 10 dự án khác.

MỚI - NÓNG