Có 2 kết quả :

Hà Nội thu hồi hơn 1.800 ha đất dự án chậm triển khai

Hà Nội thu hồi hơn 1.800 ha đất dự án chậm triển khai

TPO - Trong đợt báo cáo mới nhất, cơ quan chức năng Hà Nội cho biết, sẽ kiến nghị trình UBND thành phố thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất; chấm dứt hoạt động với 8 dự án, tổng diện tích 34,4 ha. Tổng hợp kết quả xử lý đến nay là 37 dự án với tổng diện tích 1.878,7 ha.