Hà Nội thu hồi hơn 1.800 ha đất dự án chậm triển khai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong đợt báo cáo mới nhất, cơ quan chức năng Hà Nội cho biết, sẽ kiến nghị trình UBND thành phố thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất; chấm dứt hoạt động với 8 dự án, tổng diện tích 34,4 ha. Tổng hợp kết quả xử lý đến nay là 37 dự án với tổng diện tích 1.878,7 ha. 

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về tiến độ xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với các dự án đã rà soát, thanh tra, kiểm tra theo kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND thành phố, UBND thành phố cho biết, đã chỉ đạo Sở KHĐT kiểm tra, rà soát đối với 135 dự án chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Kết quả cho thấy, 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND thành phố; 7 dự án tiếp tục báo cáo UBND thành phố chấm dứt hoạt động dự án theo quy định (tổng hợp kết quả xử lý đến nay là 45 dự án); 67 dự án Sở KHĐT đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý.

Thu hồi đất hơn 1.800 ha

Với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND thành phố cho biết, Sở TNMT đã phối hợp với Liên ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát đối với 404 dự án.

Kết quả cho thấy, có 9 dự án với tổng diện tích 8,1ha, sau thanh tra, Chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại, đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai. Tổng hợp kết quả xử lý đến nay là 105 dự án với tổng diện tích 299 ha đất.

Có 8 dự án với tổng diện tích 34,4 ha, kiến nghị trình UBND thành phố thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất; chấm dứt hoạt động dự án. Tổng hợp kết quả xử lý đến nay là 37 dự án với tổng diện tích 1.878,7ha.

11 dự án với tổng diện tích 17,3 ha chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng; xác định bổ sung số tiền nộp thêm tương ứng là 161,8 tỷ đồng. Kết quả xử lý đến nay là 71 dự án với tổng diện tích 112,3ha đất; số tiền tương ứng với thời gian gia hạn là 371,115 tỷ đồng.

Giao trách nhiệm từng sở ngành, quận huyện

Với nhóm các dự án phân loại, tiếp tục xử lý, UBND thành phố cho biết, đã chỉ đạo tổ công tác liên ngành thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát, phân loại theo 9 nhóm dự án và phân công các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện kiểm tra, rà soát và hậu kiểm ngay việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong Quý III/2022 và tập trung xử lý dứt điểm xong, tổng hợp báo cáo trong quý IV/2022 với 191 dự án.

Cụ thể, nhóm dự án đã có quyết định chủ trương (chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, văn bản giao chủ đầu tư nghiên cứu) đến nay đã quá tiến độ thực hiện dự án nhưng chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất, sau khi rà soát, kiểm tra, thanh tra, xác định có 21 dự án, giao Sở KHĐT chủ trì thực hiện.

Nhóm dự án chưa giải phóng mặt bằng (để kéo dài nhiều năm hoặc chủ đầu tư không liên hệ, không phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng), xác định có 4 dự án với tổng diện tích 94,6 ha, giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì thực hiện.

Nhóm dự án đã giải phóng mặt bằng xong nhưng chưa đầu tư xây dựng, xác định 29 dự án với tổng diện tích 68,7 ha, giao Sở TNMT chủ trì thực hiện.

Nhóm dự án đã giải phóng mặt bằng xong, đang xây dựng công trình, hoặc đã xây dựng một phần dự án nhưng đến nay chủ đầu tư đang ngừng thực hiện dự án không theo quy định của pháp luật, xác định có 32 dự án với tổng diện tích 900,5 ha, giao Sở KHĐT chủ trì thực hiện.

Nhóm dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hoặc đã giải phóng mặt bằng xong một phần dự án nhưng đến nay đang ngừng thực hiện, xác định có 48 dự án với tổng diện tích 1.477 ha, giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì thực hiện.

Nhóm dự án nợ nghĩa vụ tài chính, xác định có 1 dự án, diện tích 0,3 ha, giao Cục Thuế thành phố chủ trì thực hiện.

Với nhóm các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan phải điều chỉnh quy hoạch phù hợp với Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, xác định có 11 dự án với tổng diện tích 20,9 ha đất, giao Sở QHKT chủ trì thực hiện.

Nhóm các dự án xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng, không có giấy phép xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng, xác định có 2 dự án với tổng diện tích 2,2 ha, giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì thực hiện.

Với nhóm các dự án sử dụng đất sai mục đích; cho thuê, cho mượn đất; chậm hoàn thành các thủ tục đất đai; chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đúng quy định, huy động vốn trái phép… xác định có 43 dự án với tổng diện tích hơn 100 ha, giao Thanh tra thành phố xử lý 2 dự án, Sở TNMT 34 dự án, Sở Tài chính 3 dự án, Sở QHKT 1 dự án, Sở KHĐT 1 dự án, UBND quận Nam Từ Liêm 1 dự án, UBND quận Cầu Giấy 1 dự án.

Bổ sung thêm 173 dự án

Theo thông tin từ UBND thành phố, các quận, huyện, thị xã đã bổ sung các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, dự án vi phạm và tiếp tục đề xuất, kiến nghị xử lý đối với 173 dự án. Trong số này có 53 dự án đã có quyết định chủ trương đến nay đã quá tiến độ thực hiện dự án nhưng chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Có 120 dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm triển khai.

Trên cơ sở số liệu phân loại trên, tổ công tác liên ngành thành phố báo cáo UBND thành phố phân công các sở ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện xử lý theo 9 nhóm dự án.

Đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, thành phố giao kiểm tra thực hiện hậu kiểm việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Tập trung xử lý, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

Đối với các dự án chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra cần tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với từng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý phải làm rõ các nội dung như: xác định rõ thời hạn giải quyết và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án thực hiện các thủ tục ban đầu, dự án thực hiện thủ tục điều chỉnh; có phương án, biện pháp xử lý dứt điểm.

Làm rõ các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư trong việc chậm thực hiện để xử lý theo quy định.

Theo UBND thành phố, các sở ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, không có ý kiến làm rõ các nội dung, nguyên nhân tổ chức sử dụng đất, chậm đưa đất vào sử dụng theo đề nghị của cơ quan chủ trì cần kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG