Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển lãnh đạo

Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển lãnh đạo
TP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. Theo đó, thành phố giao Sở Nội vụ xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố” trong quý II-2013.

> Bộ trưởng Tư pháp: Thi tuyển vụ trưởng để hút người tài
> Thí điểm thi tuyển lãnh đạo trong ba năm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Liên quan nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thành phố cũng chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện hàng loạt đề án như “Thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh” áp dụng thống nhất từ năm 2013 trở đi; “Nghiên cứu xây dựng một số khung năng lực đối với chức danh lãnh đạo, quản lý (từ cấp phòng trở xuống) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp”.

Mục đích các đề án này nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG