Hà Nội sắp hợp tác với các group, fanpage lớn để lan tỏa thông tin tích cực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hà Nội sẽ lựa chọn từ 10-20 group, fanpage trên mạng xã hội Facebook có hơn 50.000 người tham gia trở lên để phối hợp chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng giai đoạn 2022-2025.

Đề án nhằm sử dụng, khai thác có hiệu quả và hạn chế được những tác động tiêu cực của thông tin trên mạng đối với đời sống xã hội, việc nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng, loại bỏ, phê phán những thông tin xấu độc; đăng tải, lan tỏa những thông tin tích cực trên môi trường mạng.

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức được tiếp cận thông tin về tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước trên địa bàn, nhất là những thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, nghĩa vụ của tổ chức, công dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Về nhiệm vụ cụ thể, thành phố sẽ đẩy mạnh đưa thông tin về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên môi trường mạng. Lựa chọn nền tảng mạng xã hội có đông người sử dụng để xây dựng kênh truyền thông chính thức về Hà Nội. Đánh giá, phân tích, lựa chọn từ 10-20 group, fanpage trên mạng xã hội Facebook có hơn 50.000 người tham gia trở lên để phối hợp chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực.

Cùng với đó, rà soát thông tin, phân tích xu hướng truyền thông; tăng mức độ tương tác và lan tỏa của thông tin tích cực, kiểm soát thông tin tiêu cực. Thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn đăng tải nội dung tích cực, phản biện lại những thông tin tiêu cực, xấu độc, thù địch; phản bác đấu tranh thông tin sai sự thật, kịp thời cung cấp thông tin chính thống góp phần định hướng dư luận xã hội.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai Đề án.

MỚI - NÓNG