Hà Nội rà soát bằng cấp của cán bộ

TP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang chỉ đạo rà soát lại tất cả vấn đề liên quan đến trình độ, bằng cấp. “Bước đầu đã có một số trường hợp vi phạm trong bằng cấp, thành phố sẽ xử lý nghiêm túc và công khai trong thời gian tới”, ông Chung nói.

Chiều 19/12, phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội, cử tri Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông) đã đề cập đến vấn đề tinh giản biên chế. Ông Phi cho rằng đối tượng tinh giản chủ yếu là công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu. Theo ông, đối tượng cần tinh giản trước hết là người có trình độ, năng lực chuyên môn yếu, đạo đức, kỷ luật kém và một số hợp đồng chỉ tiêu, hợp đồng vượt chỉ tiêu.

Về vấn đề tinh giản biên chế, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố ưu tiên người có nguyện vọng về hưu trước tuổi và có khoản tiền bù đắp thời gian nghỉ trước. Những người 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ đưa vào đối tượng tinh giản biên chế.

“Thành phố đang chỉ đạo rà soát lại tất cả vấn đề liên quan đến trình độ, bằng cấp. Bước đầu cũng đã có một số trường hợp vi phạm trong bằng cấp, thành phố sẽ xử lý nghiêm túc và công khai trong thời gian tới”, ông Chung nói.

Theo ông Chung, thành phố sẽ thực hiện nghiêm những quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế. “Đặc biệt từ nay đến 2021, chúng tôi luôn coi trọng việc đánh giá trình độ, năng lực, hiệu quả công tác, trên cơ sở đó hàng năm có bình bầu, bình xét, những đối tượng không đáp ứng công việc chúng tôi sẽ giảm”, ông Chung nói.

MỚI - NÓNG