Hà Nội: Quản lý trật tự xây dựng nhiều hạn chế, phát sinh nhiều vụ vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng
TPO - Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn còn nhiều hạn chế, yếu kém, phát sinh nhiều vụ việc vi phạm. Nhiều dự án về đất đai chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai của Nhà nước.

Sáng 30/11, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung quan trọng, trong đó có 6 nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công của thành phố; 1 dự thảo Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 2 dự thảo chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, xây dựng và công tác quản lý đất đai, khoáng sản; và dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy Hà Nội.

Ưu tiên vốn cho các dự án dân sinh cấp thiết

Trao đổi, gợi mở một số vấn đề, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2021 của thành phố, gắn với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tập trung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao.

Theo ông Dũng, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 cần được thảo luận kỹ trên nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước, vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; các dự án chuyển tiếp, các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm, các dự án dân sinh cấp thiết (nước sạch, chất thải, ô nhiễm môi trường…)...

Bí thư Thành ủy lưu ý cần thảo luận, bàn kỹ các giải pháp về cơ cấu lại ngân sách thành phố một cách bền vững hơn, nâng dần tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố; giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển hợp lý... Cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả và hỗ trợ khôi phục phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đã ban hành, nhất là các chế độ chi cho công tác an sinh xã hội của thành phố.

Phát huy tối đa giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội

Đối với dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu, Thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang, là địa danh tiêu biểu cho truyền thống “Văn hiến - Anh hùng - Hòa bình - Hữu nghị” của dân tộc Việt Nam, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; “nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa, văn minh của dân tộc” với 5.922 di tích, 1 di sản văn hóa thế giới, 1.793 các di sản văn hóa phi vật thể; trong đó có 3 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 1 di sản tư liệu thế giới, 26 di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Do đó, Nghị quyết nhằm khơi dậy, khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa vô cùng to lớn của Thủ đô Hà Nội; cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo Nghị quyết đã được tổng hợp từ thực tiễn về công tác phát triển văn hóa trong thời gian qua; tham khảo kinh nghiệm các quốc gia trong khu vực và tham vấn của UNESCO tại Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, cùng nhiều ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Dự thảo Nghị quyết đã đưa ra quan điểm, mục tiêu, định hướng của thành phố về phát triển công nghiệp văn hóa, cùng với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, với 42 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức và hiểu biết của mình, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp tích cực vào toàn văn dự thảo Nghị quyết, đặc biệt cần bàn kỹ, bàn sâu các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính đột phá, vừa mang tính căn cơ, lâu dài để có thể khơi dậy, bảo tồn và phát huy tối đa giá trị lịch sử, văn hóa ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội, đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Liên quan 2 dự thảo chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, xây dựng và công tác quản lý đất đai, khoáng sản, Bí thư Thành ủy nhìn nhận, thời gian qua, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị và công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, các lĩnh vực này bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như tiến độ triển khai các nhiệm vụ quy hoạch còn chậm, chất lượng các đồ án quy hoạch chưa cao, thường xuyên phải điều chỉnh. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế, yếu kém, phát sinh nhiều vụ việc vi phạm. Nhiều dự án về đất đai chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai của Nhà nước; vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý làm phát sinh các vụ việc vi phạm lớn về quản lý đất đai, về đấu giá quyền sử dụng đất.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm phần lớn các vụ việc, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của thành phố. Tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông, khai thác đất làm vật liệu xây dựng trái phép vẫn phát sinh rất phức tạp, chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời, gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho nhân dân.

“Những tồn tại, hạn chế và yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Sự thiếu lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và sự buông lỏng quản lý của chính quyền các địa phương, cùng sự thiếu trách nhiệm và sự hạn chế về năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ là những nguyên nhân chính dẫn đến những khuyết điểm, yếu kém như đã nêu”, ông Dũng nêu.

Ông Dũng cho biết, 2 dự thảo chỉ thị Ban Thường vụ Thành ủy đưa ra xin ý kiến hội nghị nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến căn bản trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai và khoáng sản; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với 2 lĩnh vực rất quan trọng này.

MỚI - NÓNG