Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ biệt thự phá vỡ quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ xác định trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và các cán bộ liên quan, tham mưu, báo cáo UBND thành phố thực hiện quy trình xem xét xử lý.

Liên quan đến công trình biệt thự số 9 lô B (khu 5,2 ha phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều vi phạm đã được báo Tiền Phong phản ánh thời gian qua, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký văn bản về việc xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm trật tự xây dựng tại công trình biệt thự này.

Theo đó, xét báo cáo số 1024/BC-SNV ngày 21/4/2022 của Sở Nội vụ và Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 15/4/2022 của UBND quận Cầu Giấy liên quan việc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 09 nhà B khu biệt thự 5,2ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định của pháp luật chuyên ngành về xây dựng, quản lý đô thị tiếp tục phối hợp với UBND quận Cầu Giấy xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể UBND quận, Chủ tịch UBND quận và các cán bộ để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng.

Giao UBND quận Cầu Giấy tiếp tục tổ chức kiểm điểm xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể UBND quận và các cán bộ liên quan.

Giao Sở Nội vụ; căn cứ vào kết quả xác định, đánh giá của Sở Xây dựng và UBND quận Cầu Giấy về trách nhiệm đối với cán bộ liên quan, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố thực hiện quy trình xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Sở Xây dựng, UBND quận Cầu Giấy gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2022) để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

MỚI - NÓNG