Có 7 kết quả :

 Đại biểu Trần Du Lịch - Tổ TPHCM. ảnh : Hồng vĩnh

Cần tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu

TP - Ngày 23/5, thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2014, các đại biểu Quốc hội (ĐB) đều cho rằng cần gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong đó có biển Đông.