Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng

Quốc hội đồng ý giảm 30% thuế TNDN cho doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng - Ảnh: Nhật Minh
Quốc hội đồng ý giảm 30% thuế TNDN cho doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng - Ảnh: Nhật Minh
TPO - Quốc hội đã quyết định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Nội dung trên được quy định tại Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác được Quốc hội thông qua ngày 19/6.

Giải trình về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, có nhiều ý kiến đề nghị cần có sự phân biệt đối với lĩnh vực và doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực so với những lĩnh vực, doanh nghiệp vẫn có tăng trưởng.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, mục tiêu của chính sách nhằm đảm bảo giảm thuế TNDN áp dụng đúng đối tượng doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Việc tách biệt ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh để làm cơ sở xác định đối tượng được giảm thuế có nhiều khó khăn khi các doanh nghiệp có xu hướng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực như hiện nay.

Mặt khác, việc giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa nhằm hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp có thêm nguồn lực phục hồi, tăng tích lũy để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không loại trừ các doanh nghiệp vẫn có tăng trưởng ra khỏi đối tượng điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết.

 Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến đề nghị mở rộng giảm thuế TNDN cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam hoặc mở rộng đối tượng giảm thuế đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời đề nghị bỏ tiêu chí lao động đóng bảo hiểm để đảm bảo công bằng đối với doanh nghiệp có doanh thu thấp nhưng sử dụng nhiều lao động hoặc chỉ áp dụng cho các đối tượng có doanh thu năm 2020 thấp hơn năm 2019.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nội dung của Nghị quyết hướng tới các doanh nghiệp khó khăn là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, có khả năng tiếp cận vốn hạn chế, doanh thu thấp, thị trường hẹp, ít lao động nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn trong thị trường lao động và nền tảng quản lý, công nghệ chưa phát triển, khả năng phục hồi sau dịch khó khăn hơn.

Mặt khác, nếu áp dụng cả 4 tiêu chí về lao động, doanh thu, vốn và có sự phân biệt theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động như quy định của pháp luật về hỗ trợ DNNVV làm cơ sở xác định đối tượng được giảm thuế sẽ khó để triển khai hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp ngay trong năm 2020.

Trong khi đó, nếu lấy tiêu chí doanh thu sẽ phản ánh thực chất kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đúng bản chất kinh tế, thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kê khai thuế và công tác quản lý của cơ quan thuế.  Trường hợp chỉ áp dụng đối với những đối tượng có doanh thu 2020 giảm so với doanh thu năm 2019 thì các doanh nghiệp mới thành lập năm 2020 sẽ không có doanh thu của năm 2019 để đối chiếu và dễ phát sinh tiêu cực khi tổ chức thực hiện.

Do đó, Uỷ ban Thường vụ đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, bỏ tiêu chí về số lao động đóng bảo hiểm để bảo đảm tính công bằng cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế TNDN đối với doanh nghiệp có quy mô vừa trong dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, tiêu chí xác định doanh nghiệp có quy mô vừa được giảm thuế là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, tương đương với tiêu chí về doanh thu để xác định doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng theo quy định của pháp luật về hỗ trợ DNNVV, do tình hình khó khăn nên nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ khó đạt doanh thu 200 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Hải, việc thực hiện mở rộng đối tượng được giảm thuế nêu trên thì số giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020 từ 15.840 tỷ đồng lên khoảng 23.000 tỷ đồng so với phương án Chính phủ trình.

MỚI - NÓNG