Giá trị của Tuyên ngôn Độc lập

TP - Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo là bản Tuyên ngôn Độc lập thứ ba của dân tộc Việt Nam, sau Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt và Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

Bản Tuyên ngôn đã kế thừa giá trị truyền thống của dân tộc, khẳng định độc lập chủ quyền, ý chí tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng kế thừa giá trị tiến bộ của nhân loại. Tuyên ngôn Độc lập không những có giá trị về chính trị, khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam mà còn có giá trị cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc trên thế giới. 

Thứ nhất, bản Tuyên ngôn đã khẳng định giá trị về quyền con người mà các Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ và Pháp đã nêu rõ. Tuy nhiên bản Tuyên ngôn không chỉ dừng lại ở việc khẳng định quyền con người mà Hồ Chí Minh đã nâng lên thành quyền của dân tộc. Đây là một nội dung rất căn bản, có ý nghĩa không chỉ đối với dân tộc ta mà còn có ý nghĩa đối với thời đại. Từ đó tới nay các nước trên thế giới đấu tranh để giành độc lập, giành quyền dân tộc cơ bản của mình. 

Thứ hai, Hồ Chí Minh đã lên án sự tàn bạo để thấy rõ bản chất phản động của chủ nghĩa thực dân, là một vết nhơ trong lịch sử nhân loại. Nội dung Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là sự xóa bỏ vết nhơ đó của lịch sử nhân loại. Tôi còn nhớ sau này Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một câu nói rất nổi tiếng, khẳng định: “Hồ Chí Minh là người đầu tiên kết án chủ nghĩa thực dân. Người đã cùng với dân tộc của Người thi hành bản án đó”. 

Thứ ba, Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định cuộc đấu tranh cách mạng kiên cường của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, đã giành được độc lập và cuối cùng đã khẳng định được vị thế độc lập của dân tộc Việt Nam, nhân dân ta đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ cuộc sống của mình. 30 năm sau bản tuyên ngôn, chúng ta đã giành được độc lập, thống nhất hoàn toàn. Trong công cuộc đổi mới, chúng ta vẫn phải tiếp tục bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình theo tinh thần bản Tuyên ngôn đã nêu ra.

Cuối cùng, bản Tuyên ngôn đã khẳng định nền độc lập của Việt Nam như là một sự hiển nhiên, khẳng định quyết tâm của nhân dân Việt Nam để bảo vệ nền độc lập tự do đó. Ý chí quyết tâm đó chúng ta đã trải nghiệm trong suốt 70 năm qua, cho đến bây giờ vẫn kiên cường bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ với những quyền dân tộc cơ bản mà Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 Bác Hồ đã đưa ra.

PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc

MỚI - NÓNG
Vé xe khách điện tử được triển khai từ ngày 1/7. Ảnh: HỮU HUY
Lúng túng với vé xe điện tử
TP - Qua 3 ngày triển khai vé xe khách điện tử ở Bến xe Miền Đông (TPHCM), một số nhà xe cho biết còn nhiều vướng mắc. Trong khi đó, nhiều hành khách nói rằng phải chờ lâu mới mua được vé vì hệ thống liên tục báo lỗi.