Gần 7 triệu ý kiến góp ý Luật Đất đai sửa đổi

Gần 7 triệu ý kiến góp ý Luật Đất đai sửa đổi
TP - Tại phiên họp sáng 17/4, Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang báo cáo đã nhận được 6.958.848 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho dự án Luật Đất đai sửa đổi.

> Thủ tướng chỉ đạo cấp xong sổ đỏ năm 2013
> Găm sổ đỏ, làm phiền dân

Trong đó, có gần 2 triệu lượt ý kiến về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhiều ý kiến đề nghị áp dụng cơ chế Nhà nước trưng mua quyền sử dụng đất, thay cho cơ chế thu hồi đất để thực hiện các dự án; đề nghị bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất; quy định cụ thể thời điểm tính giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Có hơn 132.000 lượt ý kiến đề nghị không thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG