Gần 500 đại biểu tham dự hội thảo quốc gia về các hệ giá trị Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, sẽ diễn ra vào ngày 29/11.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng 22/11 tại Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết: Ban chỉ đạo hội thảo quyết định điều chỉnh từ hội thảo khoa học thành hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội thảo diễn ra trong ngày 29/11.

Hội thảo quốc gia do Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), có hai điểm cầu trực tuyến tại Huế và TPHCM. Cho tới thời điểm này, BTC nhận được hơn 90 tham luận, thẩm định và đưa vào kỷ yếu 79 tham luận với tổng số hơn 900 trang đạt chất lượng cao, có tính thực tiễn. Dự kiến có gần 500 đại biểu tham dự hội thảo quốc gia.

Gần 500 đại biểu tham dự hội thảo quốc gia về các hệ giá trị Việt Nam ảnh 1

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và các bộ, ban ngành liên quan tổ chức hội thảo quốc gia.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Lê Hải Bình đánh giá, hội thảo quốc gia không chỉ là dịp để ghi nhận những ý kiến đóng góp mà còn tạo không khí nhằm tăng cường nhận thức, tiếp tục nghiên cứu và hình thành định nghĩa về bốn hệ giá trị. Ban Tổ chức nhận được sự phối hợp, sự hưởng ứng vào cuộc tích cực, khẩn trương, hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý... đóng góp cho nội dung hội thảo và các khâu tổ chức.

PGS.TS. Lương Đình Hải (Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam) - hội đồng thẩm định chuyên môn tham luận - đánh giá các tham luận có góc độ tiếp cận, kiến giải khác nhau nhưng về cơ bản đều thống nhất nêu bật các thành tố căn bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hệ giá trị quốc gia: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Hệ giá trị văn hóa: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. Hệ giá trị gia đình: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Hệ giá trị con người: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Gần 500 đại biểu tham dự hội thảo quốc gia về các hệ giá trị Việt Nam ảnh 2

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trần Thanh Lâm, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo quốc gia nêu rõ ý nghĩa của hội thảo về các hệ giá trị Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo quốc gia nhấn mạnh, việc tổ chức hội thảo quốc gia căn cứ vào chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật đặc biệt thể hiện rất rõ ở văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Điều này thể hiện rõ nhất ở định hướng xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam; trong đó tập trung nghiên cứu, xác định hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa gắn với hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hội thảo quốc gia cũng là việc làm cụ thể triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

“Hội thảo cũng đáp ứng thực tiễn, nhu cầu, yêu cầu thực tiễn khách quan đang đặt ra với chúng ta về vấn đề văn hóa, văn học, nghệ thuật”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thành Lâm cho biết.

Các hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam tồn tại trong nghìn năm dựng nước và giữ nước, tuy nhiên cần phải xem xét việc bảo tồn, phát huy trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, trước những cơ hội và thách thức mới.

Chính vì thế, hội thảo sẽ khẳng định tầm quan trọng phải xây dựng được các hệ giá trị Việt Nam. Những hệ giá trị hình thành, phát triển và ngày càng hoàn thiện nhưng phải được xác định rõ, có trọng tâm, có hình hài cụ thể trong thời gian tới. Các nhà khoa học, ban ngành có cơ sở để sau hội thảo tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với Đảng và Nhà nước các giải pháp xây dựng và hoàn thiện các hệ giá trị.

Hội thảo được tổ chức hai phiên với hình thức mới. Ở phiên đầu tiên, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành sẽ dẫn dắt và điều hành phiên thảo luận về hệ giá trị gia đình, con người, kết hợp với video minh họa sinh động. Phiên thứ hai tập trung vào hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa.

MỚI - NÓNG
Từ vụ lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi, làm sao tránh?
Từ vụ lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi, làm sao tránh?
TPO - Hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam chưa thể dự báo chính xác thời gian và địa điểm cụ thể xảy ra sạt lở đất. Tuy nhiên, người dân có thể nắm được các khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi theo dõi hệ thống cảnh báo trực tuyến lũ quét sạt lở đất ở địa chỉ http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.