Ôn tập môn vật lí: Dao động cơ

Ôn tập môn vật lí: Dao động cơ

TPO - Đây là một trong những chuyên đề cơ bản và quan trọng, cung cấp kiến thức về dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn và các loại dao động, cũng như tổng hợp dao động.