Có 5 kết quả :

Một cảnh vô duyên đầu phim

Phim 'nóng' Việt tự do lên mạng?

Hình thức phát hành phim trực tiếp trên mạng là cách khôn ngoan để né tránh kiểm duyệt nhưng lại là mối nguy hiểm khôn lường với người xem khi nội dung không được kiểm soát.