Có 3 kết quả :

Đường sắt răng cưa đi Đà Lạt sắp được khôi phục?

Đường sắt răng cưa đi Đà Lạt sắp được khôi phục?

TPO - Trong năm nay, nhà đầu tư đề xuất dự án có trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án khôi phục đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt (tuyến đường sắt răng cưa trước đây). Nếu được thông qua, dự án sẽ triển khai theo hình thức hợp tác công – tư (PPP). Dự án đặt mục tiêu khai thác kết hợp giữa tàu du lịch và các mục đích khác.