Đua ngựa, đua chó phải có hội đồng giám sát

Thù lao chi trả cho Hội đồng giám sát cuộc đua do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược chi trả. Hội đồng có quyền tạm dừng cuộc đua nếu thấy nghi ngờ gian lận.
Thù lao chi trả cho Hội đồng giám sát cuộc đua do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược chi trả. Hội đồng có quyền tạm dừng cuộc đua nếu thấy nghi ngờ gian lận.
TPO - Thù lao chi trả cho Hội đồng giám sát cuộc đua do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó quy định theo công việc và điều kiện doanh nghiệp. Hội đồng giám sát cuộc đua có quyền tạm dừng cuộc đua nếu thấy có dấu hiệu gian lận.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 101/2017 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Theo đó, trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải có văn bản gửi Sở Tài chính địa phương để thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua.

Hội đồng giám sát cuộc đua có quyền yêu cầu, chỉ định kiểm tra đối với bất kỳ con ngựa đua, chó đua tham gia cuộc đua, tạm dừng cuộc đua… nếu thấy cần thiết hoặc phát hiện có dấu hiệu gian lận.

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó quy định. Phần kinh phí thù lao này doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hoạt động.

Thu nhập cá nhân của các đại lý bán vé đặt cược do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược chịu trách nhiệm khấu trừ trước khi thanh toán phí cho đại lý.

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có thể ủy quyền trả thưởng cho các đại lý bán vé, phí ủy quyền do doanh nghiệp quyết định, nhưng không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/12/2017.

MỚI - NÓNG
Thành ủy TPHCM phân công cán bộ
Thành ủy TPHCM phân công cán bộ
TPO - Thường trực Thành ủy TPHCM phân công ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), đảm nhiệm phụ trách, điều hành hoạt động của báo SGGP cho đến khi có nhân sự giữ chức tổng biên tập báo.