Dự thảo báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

Dự thảo báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam
TPO - Dưới đây là dự thảo lần 3, báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam do Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ban hành ngày 6/1/2009.

Xem toàn văn dự thảo báo cáo tại đây.

MỚI - NÓNG