Đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thấp, Tổng Cục Đường bộ nói gì?

TPO - Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hồ sơ đăng ký đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thấp do thiếu dữ liệu về giấy khám sức khoẻ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kết quả triển khai mở rộng dịch vụ công nghệ thông tin mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo báo cáo, cơ quan này đã triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại 12 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nam, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Nam, Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Kết quả, từ ngày 27/9/2021 đến ngày 31/12/2021; trong số 12 Sở Giao thông Vận tải triển khai dịch vụ, có 4 Sở Giao thông Vận tải chưa có hồ sơ đăng ký thành công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia gồm Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Nam và Quảng Ninh; có 8 Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận và trả 131 giấy phép lái xe đăng ký thành công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Lạng Sơn.

“Đáng chú ý từ ngày 1/1/2022 đến nay, có 20 giấy phép lái xe đăng ký và trả kết quả thành công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia," Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sở dĩ chưa có hồ sơ đăng ký thành công hoặc số lượng hồ sơ đăng ký thành công thấp là do thiếu dữ liệu về giấy khám sức khỏe.

"Để có được giấy khám sức khỏe chứng thực điện tử phục vụ đổi giấy phép lái xe, công dân phải thực hiện 2 bước là thực hiện khám sức khỏe tại cơ sở y tế. Tiếp đó đến Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực điện tử, được trả kết quả trong thời gian 5 ngày làm việc và mất thêm phí chứng thực. Do phát sinh thêm thủ tục hành chính và chi phí nên số người sử dụng dịch vụ này còn hạn chế," Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Thêm nữa, để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân phải thực hiện nhiều thao tác như truy cập, đăng ký tài khoản, nhận mã xác thực, sau đó mới đăng nhập vào tài khoản. Do việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số người còn hạn chế, nên phần lớn số hồ sơ đăng ký thành công phải có hướng dẫn và trợ giúp của công chức làm việc tại bộ phận một cửa thuộc Sở Giao thông Vận tải.

"Nhiều người không đăng ký được tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân khi đăng ký tài khoản không trùng với số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân khi đăng ký sử dụng điện thoại di động, khi đi khám sức khỏe, khi cấp giấy phép lái xe," Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc yêu cầu người dân phải có tài khoản ngân hàng thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, hoàn trả lại tiền khi đăng ký không thành công chậm cũng là những hạn chế đối với người dân sử dụng dịch vụ.

Từ thực tế trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề nghị với Bộ Y tế thực hiện kết nối dữ liệu khám sức khỏe với Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc tích hợp vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để các Sở Giao thông Vận tải tra cứu.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Bộ Công an thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe bị tạm giữ vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, kiến nghị Văn phòng Chính phủ giảm bớt thủ tục đăng ký và truy cập tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trên cơ sở sử dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ.

MỚI - NÓNG