Doanh nghiệp có rủi ro cao sẽ phải mua hóa đơn

TP - Theo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ, từ 1/3 tới các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sẽ bị giám sát về sử dụng hóa đơn.

Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế sẽ không được sử dụng hóa đơn tự in mà phải thực hiện mua bán hóa đơn của cơ quan thuế trong thời hạn 12 tháng.

Theo 0
MỚI - NÓNG