Đổ xô sắm đồ tiễn Ông Công, Ông Táo

Người dân mua đồ vàng, mã tại phố Hàng Mã (Hà Nội)
Người dân mua đồ vàng, mã tại phố Hàng Mã (Hà Nội)
TPO – Mấy ngày nay, người dân Hà Nội đổ xô mua sắm đồ vàng mã để chuẩn bị tiễn Ông Công, Ông Táo về trời vào ngày mai (23-1 âm lịch).

>Phóng cá chết, túi nilon ngày Ông Táo
>Tắc nghiêm trọng ngày đưa ông Táo

Người dân mua đồ vàng, mã tại phố Hàng Mã (Hà Nội)
Người dân mua đồ vàng, mã tại phố Hàng Mã (Hà Nội). Ảnh: Minh Đức
Nhiều mặt hàng dành cho người cõi âm vẫn đắt khách
Nhiều mặt hàng dành cho người cõi âm đắt khách.
Đổ xô sắm đồ tiễn Ông Công, Ông Táo ảnh 3
Đổ xô sắm đồ tiễn Ông Công, Ông Táo ảnh 4
Đổ xô sắm đồ tiễn Ông Công, Ông Táo ảnh 5
Đổ xô sắm đồ tiễn Ông Công, Ông Táo ảnh 6
Cá vàng cũng hút khách
Cá vàng cũng hút khách.
Đổ xô sắm đồ tiễn Ông Công, Ông Táo ảnh 8
Đổ xô sắm đồ tiễn Ông Công, Ông Táo ảnh 9
Và chuối xanh không thể thiếu trong ngày ông Công, ông Táo
Chuối xanh không thể thiếu trong ngày ông Công, ông Táo.
 Minh Đức
Theo Viết
MỚI - NÓNG