Đồ án khu vực ga Hà Nội chưa tính nhu cầu giao thông

Bộ GTVT đã chỉ ra nhiều điểm về giao thông và yêu cầu Đồ án làm rõ
Bộ GTVT đã chỉ ra nhiều điểm về giao thông và yêu cầu Đồ án làm rõ
TPO - Hà Nội đang bị quá tải về hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông khi mật độ dân cư đô thị và phương tiện ngày càng tăng, trong khi hạ tầng giao thông chậm phát triển. Trong báo cáo của Hà Nội mới nêu được chỉ tiêu quy hoạch đất dành cho giao thông, chưa nêu được nhu cầu giao thông của người dân ...

Theo Bộ GTVT để hoàn thiện Đồ án, trên cơ sở các quy hoạch có liên quan, Bộ này đề nghị UBND TP Hà Nội hết sức thận trọng trong quá trình rà soát, thẩm định quy hoạch. Trong đó, về lĩnh vực GTVT cần lưu ý, rà soát bổ sung một số nội dung.

Theo Bộ GTVT hiện nay TP Hà Nội đang bị quá tải về hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông khi mật độ dân cư đô thị và phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, trong khi hạ tầng giao thông chậm phát triển.

Cụ thể, trong báo cáo mới nêu được chỉ tiêu quy hoạch đất dành cho giao thông khoảng 25%, chưa nêu được nhu cầu giao thông của người dân tăng/giảm so với trước đây và so với các chỉ tiêu yêu cầu như mật độ đất dành cho giao thông; mật độ đường giao thông/1000 dân; mật độ đường giao thông/1km2, phương án tổ chức giao thông....

Đặc biệt cần rà soát kỹ khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải khi dân số quy hoạch tại đồ án này là 220% so với nhiệm vụ được duyệt, và 120% so với hiện trạng; chưa tính toán kỹ lượng khách ra/vào khu vực đầu mối giao thông các khu vực thương mại trong phạm vi quy hoạch nhất là khi hình thành các trung tâm thương mại tập trung tại khu vực này; chưa tận dụng, khai thác triệt để không gian ngầm khu vực ga Hà Nội.

Theo quan điểm của Bộ GTVT, với vai trò là đầu mối giao thông đa phương tiện của thành phố, kết hợp với các trung tâm thương mại thì mật độ giao thông của khu vực quy hoạch sẽ tăng lên rất nhiều so với số dân cư thường trú dự báo, cũng như so với mật độ giao thông như hiện nay.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị cần rà soát các số liệu điều tra khảo sát hiện trạng về dân cư, mật độ giao thông trên các tuyến đường trong khu vực quy hoạch cũng như các tuyến giao thông kết nối vùng quy hoạch với khu vực lân cận để đảm bảo liên thông vận tải toàn thành phố; phân tích tính toán kỹ về dự báo nhu cầu vận tải khu vực quy hoạch để đảm bảo tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông, cũng như năng lực đáp ứng của các loại hình vận tải so với nhu cầu hành khách tham gia giao thông.

Bên cạnh đó cần lưu ý, theo quy hoạch phát triển GTVT ga Hà Nội còn được xác định là ga của tuyến đường sắt tốc độ cao, vì vậy đề nghị cần nghiên cứu bổ sung dự báo lưu lượng hành khách của tuyến đường sắt tốc độ cao phân bổ cho khu vực quy hoạch.

Theo quy hoạch phát triển GTVT thủ đô Hà Nội được phê duyệt tại Quyết định 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ga Hà Nội là ga trung tâm trung chuyển của đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hệ thống giao thông công cộng khác.

Vì vậy, đề nghị bổ sung các chỉ tiêu dự báo nhu cầu vận tải trong tương lai cho từng loại hình giao thông tại khu vực; đồng thời, cần rà soát các giải pháp để giảm ùn tắc giao thông trong khu vực xây dựng quy hoạch, các bước triển khai thực hiện.

Đánh giá cụ thể các hạng mục công trình nhằm đảm bảo công năng phục vụ cho hoạt động vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao theo quy hoạch và cần có cơ chế để tái đầu tư phát triển hạ tầng giao thông quốc gia.

MỚI - NÓNG