Điều kiện để phương tiện giao thông vận tải được phép hoạt động ở TPHCM

TPO - Ngày 23/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn.

Bộ tiêu chí đánh giá gồm các nhóm tiêu chí đánh giá bắt buộc với 6 tiêu chí thành phần và nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung gồm 4 tiêu chí thành phần.

Trong đó, nhóm tiêu chí bắt buộc có các điều kiện như: nhân viên phục vụ, người điều khiển phương tiện phải đeo khẩu trang, găng tay trong lúc làm việc; Mật độ người tập trung trên phương tiện với tiêu chí số người từ 50% sức chở/ phương tiện trở xuống, hoặc trở lên; Hành khách đeo khẩu trang trên phương tiện; Và các tiêu chí khử trùng phương tiện sau mỗi chuyến hoạt động.

Điều kiện để phương tiện giao thông vận tải được phép hoạt động ở TPHCM ảnh 1 TPHCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong giao thông vận tải. Ảnh Văn Minh

Bộ tiêu chí cũng đánh giá về các hoạt động như tuyên truyền thông tin trên phương tiện cho người dân biết để phòng chống dịch bệnh, mức độ thông thoáng của phương tiện và trang bị máy đo thân nhiệt trên xe. Ứng vào các tiêu chí đó các đối tượng đạt từ 80% trở lên và không có tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0 thì được phép hoạt động. 

 Từ 60% đến dưới 80% và không có tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0 được phép hoạt động nhưng phải chấn chỉnh các tiêu chí không đạt. Đối với những trường hợp chỉ đạt dưới 60% thì không được phép hoạt động.

Cùng ngày, UBND TPHCM cũng có công văn 1491 về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 23/4 gửi Sở Giao thông - Vận tải. Công văn này chấp thuận các phương án tổ chức hoạt động vận tải ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở GTVT.

Giao Sở GTVT khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo theo Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

MỚI - NÓNG