Điều hành chính sách tiền tệ năm tới khó hơn

Điều hành chính sách tiền tệ năm tới khó hơn
TP - Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị ngành ngân hàng ngày 25/12,  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành ngân hàng trong năm 2015. Đồng thời lưu ý những áp lực trong điều hành năm tới.

Phó Thủ tướng cho rằng, trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng nếu nhìn cả nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ có nhiều thuận lợi do được kế thừa từ giai đoạn trước, trong đó kinh nghiệm điều hành sẽ tự tin hơn. Tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng khá nhưng không đồng đều, chiến tranh, các quyết sách điều hành của các nước lớn sẽ tác động tới nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập sức ép vô cùng lớn ở trong nước. Năm 2016 so với năm 2015 thấy rằng, điều hành chính sách tiền tệ và vĩ mô sẽ khó hơn vì nhiều áp lực. Ví dụ: lạm phát, nếu giá dầu có biến động tăng thì cũng tác động tới điều hành chính sách tiền tệ.

Phó Thủ tướng nêu rõ, điều hành tỷ giá cần tiếp tục bám sát theo thị trường, nhanh nhạy, kịp thời...

MỚI - NÓNG