Diễn tập bảo vệ biển đảo

Diễn tập bảo vệ biển đảo
TP - Sư đoàn 367 (Quân chủng PK-KQ) vừa tổ chức cho Trung đoàn 263 diễn tập nhằm đánh giá trình độ khả năng chiến đấu trong phối hợp hiệp đồng với các lực lượng khác đánh địch, tấn công hỏa lực, bảo vệ các mục tiêu được giao trong chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Nam của Tổ quốc.

> Doanh nghiệp không được tự tổ chức học kỳ quân đội

Dù thời gian diễn tập dài ngày, mục tiêu yêu cầu cao, lực lượng khí tài trang bị, quân số tham gia thực binh lớn, phải hành quân cơ động qua nhiều địa hình chiếm lĩnh trận địa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng Trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG