Điểm chuẩn vào ĐH Y Dược Thái Bình, Y Hải Phòng cao nhất 27,15 điểm

TPO - Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2020 Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Y Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển đối với các ngành đào tạo đại học năm 2020. 

Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2020 Trường Đại học Y Dược Thái Bình thông báo điểm trúng tuyển đối với các ngành đào tạo đại học năm 2020. Theo đó, điểm chuẩn ngành thấp nhất là 16 điểm và ngành cao nhất là 27,15 điểm.

Điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn vào ĐH Y Dược Thái Bình, Y Hải Phòng cao nhất 27,15 điểm ảnh 1  

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển xét tuyển đại học chính qui năm 2020 - đợt 1. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 21,4 đến 27.

Điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn vào ĐH Y Dược Thái Bình, Y Hải Phòng cao nhất 27,15 điểm ảnh 2
 
MỚI - NÓNG