Đề xuất cấm xe máy từ vành đai 3 ở Thủ đô

Ranh giới để Sở GTVT xác định cấm xe máy và thu phí ô tô vào nội đô là từ vành đai 3 trở vào Ảnh: A.Trọng
Ranh giới để Sở GTVT xác định cấm xe máy và thu phí ô tô vào nội đô là từ vành đai 3 trở vào Ảnh: A.Trọng
TP - Sau hơn 1 năm giao cho các đơn vị và tư vấn xây dựng đề án phân vùng hạn chế xe máy theo đề án quản lý phương tiện giao thông, Sở GTVT Hà Nội vừa tổ chức họp và thống nhất chọn phạm vi triển khai dừng hoạt động xe máy và thu phí ô tô vào nội đô là từ vành đai 3 trở vào.

Đề cập đến các công tác triển khai đề án trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo, Sở GTVT Hà Nội (đơn vị được giao làm đầu mối chính) cho biết, theo lộ trình của đề án, từ năm 2019 Sở GTVT sẽ thực hiện trực tiếp các giải pháp để từng bước hạn chế xe cá nhân trong khu vực nội đô. Các giải pháp này bao gồm: Trước khi dừng hoạt động xe máy ở các quận, thành phố sẽ phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy. “Các khu vực được lựa chọn để thực hiện nội dung này là những khu vực có cơ sở hạ tầng phù hợp và đáp ứng được năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng”, đại diện Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo, Sở GTVT Hà Nội thông tin.

Về lộ trình, giải pháp thực hiện nội dung hạn chế xe máy, đơn vị tư vấn là Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cho biết, do hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tại các quận có khác nhau nên trước mắt Sở GTVT chọn khu vực để phân vùng hạn chế trước. Dựa vào hệ thống đường sá đã khá hoàn thiện, cùng với đó hệ thống xe buýt đã vươn đến hầu hết các tuyến đường có mặt cắt từ 5 mét trở lên, Viện Chiến lược và phát triển GTVT đề xuất, Sở GTVT nên chọn khu vực, tiến tới là dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030, từ vành đai 3 trở vào.

Về đề xuất trên, lãnh đạo Sở GTVT nhất trí về quan điểm và yêu cầu đơn vị tư vấn xây dựng nội dung này thành đề án với tên gọi “Phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030”. Sau đó Sở GTVT sẽ hoàn thiện, trình thành phố duyệt lên các phương án triển khai.

Cùng với đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị có liên quan, phối hợp với tư vấn, xây dựng đề án thu phí phương tiện xe cơ giới vào nội đô để giảm mật độ phương tiện, nhất là ô tô tại các quận nội thành. Ranh giới để Sở GTVT yêu cầu lập, triển khai nội dung này cũng được xác định từ Vành đai 3 trở vào. Nội dung này, Sở GTVT yêu cầu hoàn thành vào tháng 6/2019. 

MỚI - NÓNG