Báo cáo giám sát dự án đầu tư công:

Để 3 dự án vi phạm sẽ tước quyền chủ đầu tư?

Để 3 dự án vi phạm sẽ tước quyền chủ đầu tư?
TP - Bộ KH&ĐT vừa đề xuất không giao dự án đầu tư công cho chủ đầu tư thiếu năng lực quản lý, chủ đầu tư có từ 3 dự án vi phạm về quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư.

Thời gian qua nhiều dự án đầu tư công chậm tiến độ, khoảng 40% dự án không có báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Để khắc phục tình trạng này, sau khi Luật Đầu tư công được ban hành, Bộ KH&ĐT đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 113/2009 của Chính phủ (về giám sát và đánh giá đầu tư).

Theo đó, dự thảo mới sẽ bổ sung quy định bắt buộc công khai thông tin kết quả kiểm tra, giám sát dự án đầu tư công. Không bố trí vốn, hoặc bố trí vốn hạn chế cho năm tiếp theo với dự án có khối lượng tạm ứng lớn, nhưng chậm hoàn ứng, thời gian thu hồi vốn tạm ứng kéo dài.

Ngoài ra, sẽ đơn giản hóa các thủ tục báo cáo, tăng thực hiện báo cáo giám sát với các dự án đầu tư công; bổ sung chế tài xử lý vi phạm; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, người cấp giấy chứng nhận đầu tư và đứng đầu đơn vị chủ đầu tư trong chấp hành quy định về báo cáo giám sát.

Với dự án chậm tiến độ, Bộ KH&ĐT đề xuất quy định, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu không đủ năng lực, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (với dự án dùng vốn ngoài ngân sách); xác định rõ trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu...

Kết quả giám sát, đánh giá các dự án đầu tư công của Bộ KH&ĐT thời gian qua cho thấy: Chậm tiến độ vẫn phổ biến (chiếm 10% số dự án đang thực hiện) và xu hướng tăng. Cụ thể, năm 2010 có 3.386/34.607 dự án đầu tư công chậm tiến độ (chiếm 9,78%); năm 2011 có 4.436/38.420 dự án chậm tiến độ (chiếm 11,55%); năm 2012 có 4.063/34.509 dự án chậm tiến độ (chiếm 11,77%).

MỚI - NÓNG