Đấu giá công khai các khoản đầu tư ngoài ngành

Đấu giá công khai các khoản đầu tư ngoài ngành
TP - Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, vừa có văn bản hướng dẫn thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của các tập đoàn, tổng Cty nhà nước.

> Trước năm 2015, VNPT phải chấm dứt đầu tư ngoài ngành
> Bế tắc thoái vốn ngoài ngành

Theo đó, với các khoản đầu tư ngoài ngành tại Cty cổ phần chưa niêm yết, các tập đoàn, tổng Cty được chủ động lựa chọn phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận trực tiếp để chuyển nhượng trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn nhà nước và không thấp hơn giá thị trường.

Trường hợp chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính có giá trị trên 10 tỷ đồng ở các doanh nghiệp có lãi thì tập đoàn, tổng Cty phải thực hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG