Đã lùi đóng hơn 727 tỷ đồng tiền BHXH

0:00 / 0:00
0:00
BHXH Việt Nam vừa thông tin về kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng.

Theo đó, tới hết ngày 23/9, cơ quan BHXH đã giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất cho 588 đơn vị sử dụng lao động, với số tiền trên 727 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan BHXH các địa phương đã xác nhận danh sách tham gia bảo hiểm cho trên 1,4 triệu lao động của hơn 43.000 đơn vị để hưởng các chính sách hỗ trợ từ nhà nước, trong đó có hơn 1,1 triệu lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương; xác nhận cho 17 đơn vị để làm thủ tục hỗ trợ đào tạo lại lao động, hơn 1.120 đơn vị để vay ưu đãi trả lương cho người lao động...

MỚI - NÓNG