Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có điện thoại di động?

Điện thoại di động không chỉ giúp kết nối mọi người khắp nơi trên thế giới mà là công cụ đắc lực hỗ trợ việc học tập, giải trí hay làm việc.